Віктор Мудеревич

Головна  >>  Команда  >>  Віктор Мудеревич

Cекретар ГО “Квадрівіум”, кандидат історичних наук

2014 р. – до сьогодні – секретар ГО «Квадрівіум»
2010 – 2018 рр. – асистент кафедри релігієзнавства та теології ЧНУ ім. Ю.Федьковича
2006 – 2009 рр. – протягом трьох років навчався в аспірантурі ЧНУ, стажувався у Ягеллонському, Варшавському, Московському університетах. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Хрестоносний рух на Близький Схід та руські землі в кінці ХІ – початку ХІІІ ст.», здобувши науковий ступінь кандидата історичних наук.
2000 – 2005 рр. – студент історичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Історія». Отримав диплом магістра історії.

Коло наукових інтересів: історія та культура Західної Європи доби Середньовіччя, середньовічна філософія, історія християнства.

Список наукових публікацій:

1. Вивчення «Ходження ігумена Даниїла» до святої землі у 50-80-х рр. ХХ ст. // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – №1 (5).– С. 96-102;
2. Подорожі-прощі до Святої Землі в епоху Середньовіччя: аспекти мотиваційної інтерпретації // Богословський вісник: збірник наукових праць. – № 5. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2011. – С. 224-242;
3. Русько-чеські воєнно-політичні та династичні зв’язки першої половини ХІІ ст. // Сумська старовина. Всеукраїнський науковий історичний журнал. – Сумський держ. ун-т, 2011. – С. 27-35;
4. Завоювання хрестоносцями Константинополя 1204 р. в рецепції руського літописання // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Чернівці – Вижниця «Черемош», 2011. – Том 1 (31). – С. 154-165;
5. Духовні та сакральні складові християнського паломництва ХІ – ХІІ ст. // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2009. – № 3 (81). – С. 138-154;
6. Ідея «визволення Гробу Господнього» на латинському Заході та православній Русі // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія / Міністерство освіти і науки України;
7. Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2009. – Вип. 23. – С. 181-186. – С. 153 – 158.
8. М. Еліаде як видатний історик та феноменолог релігії ХХ ст. / В.І. Мудеревич // Філософсько-богословська спадщина мислителів XVII – XX ст.: колективна монографія / за наук. ред. член-кор. НАПН України В.О.Балуха. – Чернівці: ЧНУ, 2013 – С. 155 – 165.
9. Місія Св. Єлени до Святої Землі: аспекти витоків християнського паломництва // Релігія  та соціум: Міжнародний часопис. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – № 3-4 (11-12). – С. 172 – 178.
10. Типологія християнських ходжень до Святої Землі періоду раннього та класичного Середньовіччя / В.І. Мудеревич // Питання стародавньої, середньовічної історії археології та етнології. Зірник наукових праць. – Чернівці: Прут, 2013. – № 1 (35). – С. 79 – 90.
11. Дипломатичний аспект ходження ігумена Даниїла в Святу Землю (1106-1108) / В.І. Мудеревич // Питання  стародавньої  та  середньовічної  історії,  археології  й етнології: Збірник наукових  праць / Чернівецький  національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та  середньовічної  історії.  – Чернівці:  Видавництво  “Прут”,  2013.  – Том 2 (36). – С.109-122.
12. Свідчення церковних істориків про місію Св. Єлени на Близький Схід: аспекти текстуального аналізу // Богословський вісник . Науковий журнал. – № 8. – Чернівці: ЧНУ. – С. 157-165.
13. Історичний контекст літописної розповіді про випробування вір Володимиром: місія хазарських юдеїв / В.І. Мудеревич // Із Києва по всій Русі: збірник матеріалів  наукової богословсько-історичної конференції, присвяченої 1025-літтю Хрещення Київської Руси-України. – К.: Київська православна богословська академія, 2013. – С. 246 – 252.