Сергій Нежурбіда

Головна  >>  Команда  >>  Сергій Нежурбіда

Експерт ГО “Квадрівіум”, доктор юридичних наук

2017 – експерт ГО «Квадрівіум»
2017 – професор кафедри кримінального права і криміналістики ЧНУ ім. Ю. Федьковича
2005-2017 – доцент кафедри кримінального права і криміналістики ЧНУ ім. Ю. Федьковича
2016 по теперішній час – помічник ректора ЧНУ ім. Ю. Федьковича
2015 – захистив докторську дисертацію на тему «Кримінологічне вчення про причинність злочинності» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право; кримінологія та кримінально-виконавче право. Здобув науковий ступінь доктора юридичних наук.
2013-2015 – в.о. завідувача кафедри кримінального права і криміналістики ЧНУ ім. Ю. Федьковича
2012-2014 – заступник декана юридичного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича з міжнародних зв’язків (на громадських засадах)
2011-2012 – завідувач кафедри кримінального права і криміналістики ЧНУ ім. Ю. Федьковича
2000 – 2004 – адвокат
2001 – захистив кандидатську дисертацію на тему «Злочинна необережність: механізм, концепції і шляхи протидії» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право; кримінологія та кримінально-виконавче право. У 2002 році здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.
1998 – по теперішній час – референт-перекладач (англійська-українська-англійська) (ЧНУ ім. Ю. Федьковича)
1998-2001 рр. – асистент кафедри кримінального права і криміналістики ЧНУ ім. Ю. Федьковича.
1993-1998 – студент юридичного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича, спеціальність «Правознавство». Отримав диплом спеціаліста.

Коло наукових інтересів: кримінологія, історія та соціологія права, порівняльне правознавство.

Список основних наукових публікацій:

  1. Нежурбіда С.І., Скулиш Є.Д. Кримінологи університету Франца Йозефа у Чернівцях // Юридичний вісник України. 7-13 квітня 2017 року. – № 14(1134). – С. 14-15.
  2. HANS GROSS: Werke des Wissenschaftlers und Arbeiten über ihn aus den Bücherbeständen der wissenschaftlichen Bibliothek der Nationalen Jurij Fedkowytsch Universität Czernowitz. Zum 100. Todestag. Bibliografisches Verzeichnis / Hrsg. von S. I. Neshurbida, M. P. Djatschuk, R. W. Sabadasch, N. M. Sahorodna. Wissenschaftliche Redaktion: S. I. Neshurbida. Einleitende Artikel: S. I. Neshurbida, K. Probst. – Czernowitz, Knyhy – XXI, 2015. – 222 S. – Serie „Wissenschaftler der Universität Czernowitz“.
  3. Нежурбіда С. І. Кримінологічне вчення про причинність злочинності [Текст] : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Нежурбіда Сергій Ігорович ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2015.
  4. Neshurbida, Sergij (2014). Hans Gross an der Franz-Josephs-Universität Czernowitz (1899-1902): Leben Arbeit und wissenschaftliche Tätigkeit.In: Christian Bachhiesl, Sonja Bachhiesl, Johann Leitner (Hg.). Kriminologische Entwicklungslinien: Eine interdisziplinäre Synopsis. LIT Verlag, S. 97-116.
  5. Нежурбіда С. Етіологія злочину : Теорії, аналіз, результат : монографія. – Чернівці : Друк Арт, 2013. – 432 с.
  6. Nezhurbida, Sergiy [2013]. Systems Approach to Comparative Criminological Studies: Conceptual Issues. Jurisprudence 20(1): 267-282.
  7. Нежурбіда С.І. Глобальна картина умисних вбивств: погляд крізь призму розвитку людського потенціалу // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 578: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 124 с. – С. 93-99.
  8. Nezhurbida, S. [2007]. Criminal victimization in Ukraine: analysis of statistical data.Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, I (3), P 53-65.
  9. Нежурбіда, Сергій. Ганс Гросс: людина, вчений, вчитель // Вісник Академії прокуратури України. – 2006. – № 3. – С. 119-123.
  10. Нежурбіда С.І. Злочинна необережність: концепція, механізм і шляхи протидії: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2001. – 216 арк. – Бібліогр.: арк. 179-216.