Оксана Добржанська

Головна  >>  Команда  >>  Оксана Добржанська

Експерт-аналітик, кандидат політичних наук

2015 р. – до сьогодні – експерт-аналітик ГО «Квадрівіум».
2009 – до сьогодні – асистент кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
2009 – 2012 рр.– аспірант кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Реалізація ініціативи «Східне партнерство» в зовнішній політиці Європейського Союзу» за спеціальністю 23.00.04 – «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку». Здобула науковий ступінь кандидата політичних наук.
2004 – 2009 рр. – студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Країнознавство». Отримала диплом магістра міжнародних відносин, перекладача.

Коло наукових інтересів: зовнішня політика Європейського Союзу, Східне партнерство, зовнішня політика України.

Список основних наукових публікацій
а) статті у фахових виданнях України
1. Добржанська О. Етнічна ідентичність Буковини // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статтей. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – Т. 29-30. – С. 118-122.
2. Добржанська О. Результати імплементації ініціативи «Східне партнерство» Україною станом на кінець 2013 р. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький університет, 2014. Вип. 702-703. – С. 114-119.
3. Добржанська О. Енергетичне питання в реалізації Східного партнерства / Оксана Добржанська // Історико-політична проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Т. 25-26. – С. 238-243.
4. Добржанська О. Фінансове забезпечення ініціативи ЄС «Східне партнерство» / Оксана Добржанська // Освіта регіону. – 2011. – № 4. – С. 317- 320.
5. Добржанська О. Мета та завдання Східного партнерства // Грані. –  2011. – № 6 (80) . – Дніпропетровськ. – С. 145-149.
6. Добржанська О. Багатосторонній вимір Східного партнерства  / Оксана Добржанська // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 51. –  К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корнецького НАН України, 2011. – С. 711 – 716.
7. Добржанська О. Реакція України на проект ЄС Східне партнерство / Оксана Добржанська // Історико-політичні проблеми сучасного світу: збірник наукових статей. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2010. – Т. 21-22. – С. 238-241.
8. Добржанська О. Від Європейської політики сусідства до Східного партнерства / Оксана Добржанська // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 514-515. – C. 196-199.

б) статті у міжнародних журналах і зарубіжних виданнях
1. Dobrzhanska O. The EU aspect at the Ukrainian Maidan // Oksana Dobrzhanska // European Union in Times of Crisis. Perspecteves and Solutions, Romania (Iasi), 8-10 May 2014. – P. 83-89.
2. Dobrzhanska O. Guaranty providing by the European Union in the economy integration in the context of the Eastern Partnership implementation // Oksana Dobrzhanska // The EU as a Model of Soft Power in the Eastern Neighbourhood, Romania ( Iasi), 15-17 May 2013. – P. 399-406
3. Dobrzhanska O. Eastern Partnership as an instrument for spreading democracy among Eastern Europe and South Caucausus // The Idea of Europe, national identity and pan-European integration. East European Perspective about the European Project, Romania (Iasi), 2012. – P. 77-81.
4. Dobrzhanska O. Ukrainian-Polish Relations within the Eastern Partnership. The scientific problem and its meaning // Eastern Partnership. Great chance for Europe. Poznan – Chorzow 2011. – P. 221-228.