Надія Бурейко

Головна  >>  Команда  >>  Надія Бурейко

Заступниця голови ГО “Квадрівіум”, кандидат політичних наук

2015 р. – до сьогодні – керівник Програми дослідження процесів європеїзації Ради зовнішньої політики “Українська призма”.
2015 – 2016 рр. – дослідниця Нового коледжу Європи, Румунія.
2014 р.
 – до сьогодні – заступник голови, експерт-аналітик ГО “Квадрівіум”; дослідниця Центру управління та культури Європи Університету Сент Галлена, Швейцарія.
2013 – 2015 рр. –  викладач кафедри психології та соціології БДМУ.
2010 – 2012 рр. – здобувач кафедри міжнародних відносин ЧНУ, старший лаборант. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Політичні фактори реструктуризації сучасного імміграційного процесу в США» за спеціальністю 23.00.02 – Політичні інститути та процеси. Здобула науковий ступінь кандидата політичних наук.
2009 – 2010 рр. – завідувач редакційно-видавничого відділу Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
2004 – 2009 рр. – студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Країнознавство». Отримала диплом магістра міжнародних відносин, перекладача. В період навчання працювала лаборантом кафедри сучасних іноземних мов та перекладу ЧНУ, завідувачем туристичного відділу ТОВ «Буковина».

Коло наукових інтересів включає процеси європеїзації, зовнішню політику України, міграційну політику, проблеми національної ідентичності, роль публічної дипломатії в міжнародних відносинах.

Учасниця/модератор/лектор/організатор понад 60 науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, літніх шкіл у сфері політології та міжнародних відносин у понад 20 країнах світу.

Список основних наукових публікацій:

а) статті в українських наукових виданнях

 1. Європеїзаційний пазл Україні: сприйняття ідеї Європи та європейська самоідентифікація // Збірка наукових праць «Регіоналізм та інтеграція» НДІ Європейської інтеграції та регіональних досліджень ЧНУ, 2016.
 2. Guide for Best Practices. From Inspiration to Implementation: Europeanisation Process in Ukraine // Conclusions and Recommendations based on presentations and further discussion at the international workshop, Chernivtsi, Ukraine, 21-22 January 2016. – 2016, 20 p.; (co-author, co-editor).
 3. The Idea of Europe Goes East: Neighbourhood Europeanisation // Науковий вісник Інституту політичних і геополітичних досліджень.  – 2015, № 1.
 4. Імміграційні процеси та імміграція з Латинської Америки до США: інституційно-політичні дилеми сучасного світоустрою // UA Foreign Affairs. Зовнішні справи. – 2015; (у співавторстві).
 5. Лібералізація імміграційного процесу в США другої половини ХХ століття // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Т. 27-28. – С. 215 – 220.
 6. Імміграційний фактор етнорасової рекомпозиції сучасної американської нації // Науковий Вісник Дипломатичної академії при МЗС України. – Випуск 19. Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. – Київ, 2013. – С. 133-138.
 7. Фактори формування національної ідентичності Сполучених Штатів Америки в зарубіжному американознавсті // Панорама політологічних студій : науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2012. – Вип. 8. – C. 224-231.
 8. Теоретичні аспекти вивчення міжнародної міграції // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Т. 25-26. – С. 228-233.
 9. Безпековий аспект в імміграційній політиці США (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) // Вісник Національного технічного університету України ,,Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ : ІВЦ ,,Політехніка”, 2011. – № 3 (11). – С. 9-14.
 10. Трансформації імміграційної політики США після 11 вересня 2001 року // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Т. 23-24. – С. 206-210.
 11. Спільні аспекти імміграційної політики США і Канади в 90-ті роки XX століття // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Вип. 143. Т. 155. Політологія. – С. 23-26.
 12. Теоретико-концептуальні інтерпретації дефініції ,,імміграція” у контексті осмислення імміграційних процесів у США // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки : економіка, політологія, історія. – 2011. – № 8 (133). – С. 123-133.
 13. Молоді науковці про актуальні проблеми зовнішньої політики // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей. – Чернівці : Чернівецький нац. Ун-т, 2011. – Т. 23-24. – С. 261-262.
 14. Політико-правові аспекти реформування імміграційних процесів у США на федеральному рівні // Панорама політологічних студій : науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2010. – Вип. 4. – С. 167-174.
 15. Місце України в зовнішньополітичній стратегії США на пострадянському просторі // Питання історії України. Збірник наукових праць. Т. 13. – Чернівці: Технодрук, 2010. – С. 104-107.
 16. Зовнішня політика США стосовно Російської Федерації: нормативно-правове забезпечення відносин // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2010. – Т. 21-22. – С. 213-216.
 17. Америка на перехресті: демократія, могутність і спадок неоконсерватизму // Буковинський журнал. – № 4. – 2008. – С. 243-247; (у співавторстві).
 18. Становлення та еволюція концепції американського ,,плавильного казана” // Американські студії. American Studies Journal. – 2011. – № 2. – С. 97-103.
 19. Деякі проблеми розвитку стосунків між США та Україною під час президентства Дж. Буша-молодшого (2001-2008) // Американські студії. American Studies Journal. – 2010. – № 1. – С. 54-58.
 20. Три американські президенти на «іспиті» Збігнева Бжезинського (Рецензія на кн..: Brzezinski Z. Second chance. Three Presidents and the Crisis of American superpower. – New York, 2007. – 234 p.) // Форум. – № 2 (7). – С .79-84; (у співавторстві).

б) статті у міжнародних журналах і зарубіжних виданнях

 1. Identificational and Attitudinal Trends in the Ukrainian–Romanian Borderland of Bukovina, Soviet- and Post-Soviet Politics and Society (in English, with a co-author, forthcoming).
 2. The Ukrainian–Russian Linguistic Dyad and its Impact on National Identity in Ukraine, Europe-Asia Studies, 71(1), 2019, pp. 137-155 (in English, with a co-author).
 3. ‘Bounded Europeanisation’: the case of Ukraine, The European Union and Its Eastern Neighbourhood: Europeanisation and its Twenty-FIrst-Century Contradictions, Manchester University Press, 2018, pp. 71-85 (in English, with a co-author).
 4. With/out the EU’s perspective: Europeanisation narratives in Ukraine’, New Europe College Yearbook 2015/2016 (in English).
 5. ‘Book review. Tina Freyburg, Sandra Lavenex, Frank Schimmelfennig, Tatiana Skripka and Anne Wetzel. 2015. Democracy Promotion by Functional Cooperation. The European Union and its Neighbourhood. Challenges to Democracy in the 21st Century. Palgrave Macmillan, UK, 291 pages, ISBN: 978-1-137-48934-0”, EUROPOLITY, vol. 10, no. 1, 2016, 135-138 (in English).
 6. Book Review. The European Neighbourhood Policy in perspective: context, implementation and impact / Edited by Richard G. Whitman, Stefan Wolff, Palgrave studies in European Union politics, 2012, 274 pages, ISBN: 978–1–137–03123–5 (paperback), Eastern Journal of European Studies, Volume 5, Issue 1, 2014, 173 – 177 (in English).
 7. The Cooperation between the EU and Ukraine in the Period of Intensifying Integration Processes in the Post-Soviet Area, The EU as a Model of Soft Power in the Eastern Neighbourhood, Centre for European Studies, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania, 2013, pp. 375-384 (in English).
 8. The Shift of National and Supranational Identity in the Period of World Globalization and Transformation, The Idea of Europe, National Identity and Pan-Europe Integration. East European Perspective about the European Project, Iasi: EDITURA, STEF, 2012, pp. 52-58 (in English).
 9. Integration Policy Towards Immigrants: Current Experience, CES Working Papers, 2012, IV (1), pp. 12-23 (in English).
 10. The Immigration Policy of the USA and Canada: Towards the Security Aspect, Canadian Studies in Russian and Foreign Scholarship, 2012, issue 6, pp. 136-144 (in English).

в) публікації та коментарі у ЗМІ

 1. Рік президентства Трампа та Україна. Чи так сталося, як гадалося?// Український інтерес, 19.01.2018
 2. Про спільну європейську ідентичність// YourThought.eu, 27.10.2017
 3. Румунський вимір мовної суперечки: чи є підстави для занепокоєння Бухареста// Європейська правда, 23.10.2017
 4. Мовні баталії та мовні реалії. Чи існують передумови для занепокоєння румунської національної меншини в Україні з приводу нового закону «Про освіту»// Vox Ukraine, 23.10.2017
 5. Асоціація з ЄС – поки не обіцянка членства// Український інтерес, 27.07.2017
 6. Подробиці візиту: з чим Володимир Гройсман поїде до Брюсселя// Deutsche Welle, 06.02.2017
 7. Велика американська стіна: що збудує та що змінить Трамп у міграційній політиці США// Європейська правда, 30.01.2017
 8. Євроінтеграція vs європеїзація. Кілька тез до саміту Україна-ЄС// Європейська правда, 24.11.2016
 9. Шлях України у Єврородину. Як європейські норми «переходять» кордони ЄС-Україна// Vox Ukraine, 24.11.2016
 10. Коли Україні очікувати безвізовий режим?// Обозреватель, 13.06.2016
 11. Вихідці з Донбасу не підпадають під основні форми захисту, які можна отримати в ЄС// Деловая столица, 10.06.2016