Марія Процюк

Головна  >>  Команда  >>  Марія Процюк

Проектний асистент

2014 р. – проектний асистент, експерт ГО “Квадрівіум”.
2013 р. – аспірант кафедри міжнародних відносин. Працює над дисертацією на тему «Публічна дипломатія як форма «м’якої сили» у двосторонніх українсько-польських відносинах».
2008 – 2013 р. – студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Країнознавство». Отримала диплом магістра міжнародних відносин за спеціальністю «політолог-міжнародник, перекладач».

Коло наукових інтересів: публічна дипломатія, «м’яка сила», міжнародні відносини, культурне та гуманітарне співробітництво, регіон ЦСЄ, зовнішня політика України, теорія міжнародних відносин.

Список основних наукових публікацій:

1. Prociuk M. Miękka siła Polski – co widać znad Dniepru? / 06 lipca 2016 r. / Obserwator Międzynarodowy. Magazyn poświęcony polityce zagranicznej i sytuacji międzynarodowej [Electronic source]. – Access mode: http://obserwatormiedzynarodowy.pl/2016/07/06/miekka-sila-polski-co-widac-znad-dniepru/

2. Protsyuk M. Soft poweras a mean of adoption the national identity of Ukrainians in the context of European integration of Ukraine / Європейська інтеграція та національна ідентичність: інституційний і ціннісний виміри / Матеріали ІІ Українсько-польського наукового форуму (12–13 травня 2016, Львів). – Львів – Olsztyn: «ПП Сорока Т.Б.», 2016. – С.255–259.

3. Процюк М. Міжнародний імідж Республіки Польща: український вимір / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 107 (4). – С.428–432.

4. Процюк М. Публічна дипломатія як зовнішньополітичний пріоритет Республіки Польща / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політична науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В. Бабкіна]. – Випуск 19: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С.147–152.

5. Процюк М. Публічна та культурна дипломатія як засіб «м’якої сили» України: запозичені моделі, реальні кроки та стратегічні пріоритети / Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 23. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина ІІ. Серія «Політичні науки» / За заг. ред. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. – Київ, 2016. – С.21–28.

6. Процюк М. Основні підходи до розкриття змісту поняття «м’яка сила» та її інструментів у науковій думці сучасної Польщі / Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 126 (частина ІІ). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2015. – С.45–53.

7. Процюк М. Вплив діаспори на формування міжнародного іміджу України / Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – Т.29–30. – С.328–333.

8. Prociuk M. Polska w ukraińskiej praise ostatnich tygodni / 06 lutego 2015 r. / Stosunki Międzynarodowe. Magazyn poświęcony polityce zagranicznej i sytuacji międzynarodowej [Electronic source]. – Access mode: http://stosunki.pl/?q=content/polska-w-ukrai%C5%84skiej-prasie-ostatnich-tygodni.

9. Prociuk M. Ukraina: głos z glębi / 25 września 2014 r. / Stosunki Międzynarodowe. Magazyn poświęcony polityce zagranicznej i sytuacji międzynarodowej [Electronic source]. – Access mode: http://stosunki.pl/?q=content/ukraina-g%C5%82os-z-g%C5%82%C4%99bi.

10. Струтинський В., Процюк М. Гуманітарна складова транскордонного співробітництва України з сусідніми країнами – членами Європейського Союзу / Historia i Świat. Czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. – Nr. 2/2013. – S.247–263.