Інна Кубай

Головна  >>  Команда  >>  Інна Кубай

Голова ГО “Квадрівіум”, кандидат політичних наук

2014 р. – до сьогодні – голова, експерт ГО «Квадрівіум».
2013 – 2018 рр. – вчений секретар ЧНУ ім. Ю.Федьковича.
2008 р. – 2018 рр. – асистент кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ ім. Ю. Федьковича.
2007 р. – закінчила ЧНУ ім. Ю. Федьковича за спеціальністю “Правознавство” та здобула кваліфікацію юриста.
2005-2008 рр. – протягом трьох років навчалася в аспірантурі, писала кандидатську дисертацію, стажувалася у Ягеллонському, Варшавському, Вроцлавському, Празькому університетах. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив гуситської революції на інституційні та етнонаціональні процеси в чеських землях наприкінці XIV – на початку XVI ст.», здобувши науковий ступінь кандидата політичних наук.
2000 – 2005 рр. – студентка історичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Країнознавство». Отримала диплом магістра міжнародних відносин, перекладача.

Коло наукових інтересів: політична історія країн Центральної та Східної Європи, місце і значення гуситської революції у суспільно-політичному розвитку Чехії й формуванні чеської національної ідентичності, участь військових загонів із Південно-Західної Русі у гуситській революції.

Список наукових публікацій:

1. Кубай І. Військовий статут Яна Жижки: аналіз основних положень / І. Кубай // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Т. 12-13. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 202-206.
2. Кубай І. До питання про гуситське військове мистецтво та його відгуки у землях Південно-Західної Русі XV ст. / І. Кубай // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Т. 14. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 165-169.
3. Кубай І. Гуситська революція та етнонаціональні процеси в Чеських землях XV– першої половини XVI ст.: оцінка у російській дореволюційній гуситології / І. Кубай // Буковинський журнал. – № 2-3. – Чернівці, 2007. – С. 140-145.
4. Кубай І. Проект “мирної організації” європейських держав Їржі з Подєбрад як середньовічний прообраз сучасних міжнародних організацій / І. Кубай // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 39. – Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – С. 725-733.
5. Кубай І. Вплив римо-католицької церкви на суспільно-політичні інститути Чехії кінця XIV – XV ст. / І. Кубай // Буковина: історичні та етнокультурні студії. Матеріали IV Міжнародної наукової конференції “Кайндлівські читання”, 16-17 травня 2007 р. Частина 2. – Чернівці: Видавництво “Прут”, 2007. – С. 8-11.
6. Кубай І. Деякі аспекти внутрішньої та зовнішньої політики чеського короля Їржі з Подєбрад / І. Кубай // Видатні науковці Чернівецького університету. Р.Ф. Кайндль. Матеріали V Міжнародної наукової конференції “Кайндлівські читання”, 16-17 травня 2008 р. Частина 1. – Чернівці: Видавництво “Прут”, 2008. – С. 72-75.
7. Кубай І. Формування “національної” монархії в чеських землях доби Пізнього Середньовіччя: особливості становлення та закономірності розвитку / І. Кубай // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені ЮріяФедьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Том 1. – Чернівці: Видавництво “Прут”, 2008. – С.273-286.
8. Кубай І. Особливості станово-представницької монархії у погуситській Чехії та Моравії» / І. Кубай // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2011. – Том 1(31). – С.144-154.
9. Кубай І. Суспільно-політичні процеси у Чехії періоду гуситської революції (огляд історіографії)/ І. Кубай // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2011. – Том 2 (32). – С. 66-77.
10. Кубай І. Відображення гуситських реформаційних ідей у соціокультурному просторі Південно-Західної Русі наприкінці XV – у першій половині XVII ст. / І. Кубай // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Т. 1. – Чернівці: Рута, 2013. – С.
11. Федорук А.В., Кубай И.М. Гуситы и военное дело Молдавии в XV в. / А.В. Федорук, И.М. Кубай // Stratum plus. – №6. – 2013. – P. 255-273.