(Українська) “Із закордонного ВУЗу я б запозичила способи проведення лекційних і практичних занять, які надають студентам більшу самостійність, можливість обирати предмети, розподіляти їх для себе на обов’язкові й необов’язкові”

Home  >>  Western Education: Vision from Ukraine  >>  (Українська) “Із закордонного ВУЗу я б запозичила способи проведення лекційних і практичних занять, які надають студентам більшу самостійність, можливість обирати предмети, розподіляти їх для себе на обов’язкові й необов’язкові”