Оприлюднені результати другої частини дослідження, проведеного по обидва боки українсько-румунського кордону

Головна  >>  Новини  >>  Оприлюднені результати другої частини дослідження, проведеного по обидва боки українсько-румунського кордону

З метою відстеження можливих змін або тенденцій до них під впливом різноманітних подій соціально-політичного, економічного, культурного характеру по обидва боки українсько-румунського кордону у серпні 2019 року за аналогією до попереднього було проведене друге соціологічне опитування.

У 2015 році ГО «Квадрівіум» спільно з Центром управління та культури Європи Університету Сент-Галлена та Центром європейських студій Ясського університету ім. А.Й. Кузи було ініційовано дослідницький проєкт «Буковина як контактна зона». Проєкт є частиною масштабної наукової ініціативи «Транскультурні контактні зони в Україні», що реалізується за підтримки Державного секретаріату освіти, досліджень та інновацій у Швейцарії (SERI), Швейцарського національного наукового фонду та Фундації Володимира Даниліва.

«Буковина як контактна зона» ставить на меті дослідити ідентичності, уявлення та сприйняття двох груп населення по обидва боки українсько-румунського кордону – тих, хто позиціонують себе як румуни, проживають у північній частині Буковини та є громадянами України, і тих, хто самопозиціонують себе як українці, проживають у південній частині Буковини та є громадянами Румунії. Серед іншого проєкт передбачає аналіз ставлення обох груп населення до держави свого проживання та етнічного походження, емоційну прив’язку до обох держав, відчуття приналежності до них.

Враховуючи складну історію формування територіальних розмежувань міждержавного кордону і конкуруючих націєтворчих наративів, багатоетнічний мультикультуралізм у регіоні упродовж тривалого періоду, а також те, що сьогодні це – українсько-румунське прикордоння, що охоплює частину Чернівецької області України, а також частину Сучавського та меншою мірою Ботошанського повітів Румунії, є одним зі східних кордонів Європейського Союзу, Буковина може слугувати інформативним кейсом для вивчення взаємодії ідентичностями, сприйняттями та кордонами.

Основою дослідження є результати соціологічних опитувань, синхронно проведених по обидва боки кордону із використанням однакової методології. Перше соціологічне опитування було проведене у травні 2016 року. З метою відстеження можливих змін або тенденцій до них під впливом різноманітних подій соціально-політичного, економічного, культурного характеру у серпні 2019 року за аналогією до попереднього було проведене друге соціологічне опитування.

Як у 2016, так і в 2019 році з використанням репрезентативної квотної вибірки було опитано 403 респонденти в Україні та 363 респонденти в Румунії у сільській і міській місцевості. Вибірка вираховувалась на основі даних офіційних переписів населення 2001 року в Україні та 2002 року в Румунії з дотриманням вікового та гендерного розподілу. Важливо, що опитування проводилося серед тих респондентів, які на основні власного самопозиціонування могли чітко визначити свою етнічну приналежність як румуни – громадяни України, що проживають у північній частині Буковини в Україні, та українці – громадяни Румунії, що проживають у південній частині Буковини в Румунії. З цією метою на початку анкетування було використано два запитання-фільтри. Респонденти, які не могли чітко самопозиціонувати себе як представники зазначених груп, є носіями змішаної ідентичності тощо, участь в опитуванні не брали з огляду на визначений фокус і мету даного проєкту. Опитування проводилося двома мовами – українською та румунською (залежно від вибору респондентів, що їм його надавали оператори), було добровільним та анонімним, тривало в середньому 40 хвилин. Учасники могли відкликати свою анкету у будь-який момент під час або після збору даних. Жодних винагород за участь в опитуванні респондентам не пропонувалося.

Результати дослідження є репрезентативними тільки для зазначених двох груп населення у північній і південній частинах Буковини. Перенесення результатів аналізу на інші групи населення в регіоні або ж на інші регіони будуть некоректними. Так само даний проєкт не передбачає вивчення взаємовідносин у регіоні за формулою «більшість-меншість».

Запрошуємо прочитати аналіз соціологічного опитування 2019 року за посиланням http://bukovyna.quadrivium.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/2020_Data-analysis_final_UA.pdf

Дані обох опитувань також представлені у вигляді інтерактивних діаграм за посиланням: http://bukovyna.quadrivium.org.ua/en/survey/  (українською та румунською мовами)


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *