Богдан Боднарюк

Головна  >>  Команда  >>  Богдан Боднарюк

Eксперт-аналітик, доктор історичних наук

2014 р. – експерт-аналітик ГО “Квадрівіум”.
2014 р. – доцент кафедри етнології, античної та середньовічної історії, факультету історії політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича.
2012 р. – захистив докторську дисертацію на тему “Інститут чернецтва в християнському універсумі ІІІ – першої половини VІІ ст.: особливості становлення і тенденції розвитку”.
2003 – 2006 рр. – перебував у докторантурі при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича.
2002 р. – доцент кафедри етнології, античної та середньовічної історії Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
1995 р. – викладач (асистент) кафедри стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича.
1995 р. – захистив в Інституті археографії імені М. Грушевського НАН України кандидатську дисертацію на тему “Виникнення та розвиток католицьких чернечих орденів Європи у VI – ХVI сторіччях”.
1993 – 1995 рр. – навчався в стаціонарній аспірантурі Київського національного педагогічного університету імені М. Драгоманова при кафедрі всесвітньої історії.
1990 – 1993 рр. – працював вчителем в ЗОШ № 27 у Чернівцях.
1982 – 1990 рр. – навчався на історичному факультеті у Чернівецькому державному університеті ім. Ю. Федьковича.

Коло наукових інтересів: проблеми медієвістики, історія раннього християнства та чернецтва в Європі доби Середньовіччя.

Список основних наукових публікацій:

Монографії:
1. Боднарюк Б.М. Харизма пустелі. Витоки, становлення, духовно-аскетична і місіонерська практика християнського чернецтва ІІІ-ХІ ст. – Чернівці, 2012. – 895 с.; 153 іл.

Статті у фахових виданнях:
2. Боднарюк Б. Статут Св. Бенедикта Нурсійського: структурно-текстовий аналіз змісту // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Золоті литаври, 1998. Т. 1. – С. 30-50
3. Боднарюк Б. Ірландське та англійське місіонерство V-VІІІ ст. і поширення бенедиктинського статуту // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. Чернівці: Золоті литаври, 1999. – Том 2. – С. 36-53.
4. Боднарюк Б. “Рівні” чернечого буття та формування аскетичного світогляду в ранньому християнстві (онтологія та антропологія проблеми) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Золоті литаври, 1999. – Том 3. – С.35-50.
5. Боднарюк Б. Витоки і формування інституту орденського чернецтва у Західній Європі (перша половина VІ ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 73-74. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 66-79
6. Боднарюк Б. Соціально-філософські та ментальні особливості християнського аскетичного ідеалу (постаті буттєвої свідомості) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 73-74. – Чернівці: Золоті литаври, 2000. Т. 1. – С. 32-48.
7. Боднарюк Б. Становлення канонічної аскетичної традиції в практиці християнського чернечого подвигу (аспект суб’єктивної реалізації) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧДУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2000. – Том 3. – С. 67-88.
8. Боднарюк Б. Цезаропапізм і папоцезаризм як два шляхи розвитку Християнської Церкви в структурі державної влади // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Золоті Литаври, 2001. – Т. 1. – С. 46-56.
9. Боднарюк Б. Життя і побут єгипетських пустельників ІV-V ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Золоті Литаври, 2001. – Т. 2. – С. 15-41.
10. Боднарюк Б. Пізньоантичне чернецтво Єгипту у контексті східної аскетичної традиції // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 1. – С.15-46.
11. Боднарюк Б. Імперія і Пустеля: антиномічне протистояння християнської аскетичної ідеї та імперського соціуму в ІV-VІІ ст. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 123-124. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 262-272.
12. Боднарюк Б. Апостольська діяльність ірландських ченців-подвижників на землях англосаксонських королівств у VІ-ІХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 2. – С. 89-109.
13. Боднарюк Б. Елліністичні та гностичні витоки ранньохристиянської аскези (Логос Філона і Гносис Валентина) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 173-174. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 211-221
14. Боднарюк Б. Етапи і напрямки розвитку чернечого місіонерства в Європі (доба Раннього Середньовіччя) // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці: Прут, 2004. – Вип. 6. – С. 35-46.
15. Боднарюк Б. Ранньохристиянська аскетика Сходу у вимірі елліністичної світоглядної традиції (ІІІ-ІV ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 229-230. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 88-95
16. Боднарюк Б. Святий Антоній Великий і зародження християнського чернецтва в Єгипті у ІV ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С. 7-30
17. Боднарюк Б. Св. Пахомій Великий і формування в Єгипті киновітного чернецтва протягом ІV – першої половини V ст. (І) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 2 (20). – С. 7-31
18. Боднарюк Б.М. Традиційний устрій та внутрішня організація киновій Св. Пахомія Великого (ІІ) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2006. – Том 1 (21). – С. 37-66
19. Боднарюк Б.М. Інститут криторства в монастирях ранньосередньовічної Візантії: витоки, правові засади і майнова специфіка // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Золоті литаври, 2006. – Том 2 (22). – С. 26-53
20. Боднарюк Б. Православна аскеза та чернече подвижництво на теренах Галлії у V-VІ ст. // Буковинський журнал. – № 4, 2006 . – С. 178-190
21. Боднарюк Б. Формування самітництва в Палестині наприкінці ІІІ – в ІV ст.: подвижницька діяльність Св. Іларіона Великого та Св. Харитона Сповідника (І) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Золоті литаври, 2007. – Том 1 (23). – С. 38-54
22. Боднарюк Б. Італійські собори 340-348 рр на тлі релігійного протистояння в християнському середовищі Римської імперії // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність “Історія” – Чернівці: Рута, 2007. – Випуск 3. – С. 6-21
23. Боднарюк Б. Палестинське чернецтво ІV ст.: становлення і особливості розвитку за часів подвижництва Св.Іларіона Великого та Св.Харитона Сповідника (ІІ) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Золоті литаври, 2007. – Том 2 (24). – С. 23-38
24. Боднарюк Б. Традиція аскетичного подвигу в ранньохристиянській рецепції // Науковий вісник Одеського державного економічного університету: Збірник наукових статей. Економіка, політологія, історія. – Одеса, 2007. – № 9 (46). – С. 157-171.
25. Боднарюк Б. Зародження чернечого самітництва в Галлії у V ст. (на прикладі “Vita Partum Jurensium”) (І) // Старожитності 2006-2008. Харківський історико-археологічний щорічник. – Харків: НТМТ, 2008. – С. 67-77.
26. Боднарюк Б. Лаври Палестини в останній третині V – у першій чверті V ст.: причини та наслідки початку занепаду // Сумська старовина, 2008. – № ХХV. – С. 189-196.
27. Боднарюк Б. Утворення Кельтської Церкви, її чернецтво і агіографія (V–VІІІ ст.) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2008. – Том 1 (25). – С. 83-113
28. Боднарюк Б. Аскетичне подвижництво Св.Євфимія Великого: від Фарану до хан-ес-Сахль // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 308-381. – С. 67-71
29. Боднарюк Б. Структурні і типологічні аспекти святості в аскетичній традиції християнського чернечого подвижництва (на прикладі ранньої англосаксонської агіографії) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Зелена Буковина, 2008. – Том 2 (26). – С. 81-102
30. Боднарюк Б. Самітницьке житло отців-пустельників ІV ст.: будівництво, планування та облаштування // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Зелена Буковина, 2009. – Том 1 (27). – С. 35-50.
31. Боднарюк Б. Самота як головна вимога аскетичної практики а ранньохристиянському анахоретизмі (на прикладі подвижництва авви Євагрія) // Волинські історичні записки: Збірник наукових праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – Т.5. – С.146-159.
32. Боднарюк Б. Зародження чернечого самітництва в Галії у V ст. (на прикладі) “Vita partum jurensium” (ІІ) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці – Вижниця: Черемош, 2011. – Том 1 (31). – С. 90-103.
33. Боднарюк Б. Чернецтво Палестини у другій половині VІ ст.: початок занепаду аскетичних традицій і практики подвижництва (І) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці – Вижниця: Черемош, 2011. – Том 2 (32). – С. 47-59.
34. Боднарюк Б. Чернецтво Палестини у другій половині VІ ст.: початок занепаду аскетичних традицій і практики подвижництва (ІІ) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці – Вижниця: Черемош, 2012. – Том 1 (33). – С. 60-77.
35. Боднарюк Б. Боротьба палестинського чернецтва з єретичними рухами в V – першій половині VІ ст. (несторіанське питання) // Волинські історичні записки: Збірник наукових праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – Т.8. – С. 100-109.
36. Боднарюк Б. Чернецтво Палестини у другій половині VІ ст.: початок занепаду аскетичних традицій і практики подвижництва (ІІІ) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці – Вижниця: Черемош, 2012. – Том 2 (34). – С. 52-65.