Про нас

Головна  >>  Про нас

“КВАДРІВІУМ” – громадська наукова організація, основним завданням якої є проведення високоякісних наукових досліджень та розробка інноваційних практичних рекомендацій, що сприяють досягненню основних чотирьох цілей:

 • розвиток та підтримка інститутів громадянського суспільства і просування демократичних цінностей в Україні;
 • аналіз проблем і можливостей країн пострадянського простору;
 • менеджмент інтелектуального потенціалу українських вчених і створення конкурентоспроможних інноваційних ініціатив;
 • наукові дослідження глобальних, регіональних проблем світу та інформування громадськості про найбільш життєздатні ідеї для розвитку демократичного суспільства.

Наукові розвідки та практичні рекомендації розробляються у співпраці з експертами та аналітиками в рамках культурної і політичної антропології, політичними консультантами та зацікавленими сторонами з різних галузей. Експерти “КВАДРІВІУМа” регулярно інформуватимуть урядовців, законодавців та інших осіб, що приймають рішення, про результати своїх досліджень.
Команда наших експертів:

 • проводить ґрунтовний аналіз українських та світових суспільно-політичних процесів;
  готує наукові дослідження, аналітичні доповіді, експертні оцінки;
 • сприяє у підготовці та видавництві дидактичної, монографічної та періодичної літератури;
 • проводить курси, семінари, тренінги, конференції та інші науково-методичні та практичні заходи на предмет актуальних проблем сучасності;
 • розробляє та впроваджує програми та інструменти для розвитку і підтримки інститутів громадянського суспільства та поширення демократичних цінностей в українському соціокультурному просторі;
 • надає консультативну допомогу усім зацікавленим особам стосовно актуальних стипендій, навчальних програм, програм обміну і стажування та інших заходів в науково-освітніх, громадських  і  дослідницьких установах  та організаціях.

Місія громадської наукової організації «КВАДРІВІУМ» – міждисциплінарне вивчення вагомих досягнень соціокультурного, політико-правового, морально-ціннісного досвіду країн західного світу задля поширення і впровадження його імперативів в українському суспільстві.
Цільова аудиторія: представники наукових кіл, студентства, громадських організацій, аналітичних центрів, політикуму, культури, освіти, донорських організацій, бізнесу.

Контакти:
вул. Гайдара 2А/53, м. Чернівці, 58016 тел. +380685780248
е-mail: quadrivium.cv@gmail.com
website: http://www.quadrivium.org.ua/
facebook: https://www.facebook.com/pages/Quadrivium