Monthly Archives : January 2020

Головна  >>  2020  >>  January

Головною ідеєю продовження проекту, присвяченого цінностям, під назвою «Діалог поколінь: цінності, культура, досвід, наступництво» є спроба дати відповідь на низку питань…