Analizând tendințele dezvoltării socio-umane în Europa secolului al XXI-lea, două trenduri în mare parte contradictorii se pot distinge: pe de o parte, procesele de globalizare și de integrare au avansat treptat; pe de altă parte, există o tendință din ce în ce mai accentuată către o diferențiere culturală, regionalizare și conservare a identității, în special la nivel regional. Din acest motiv, armonizarea relațiilor interetnice și național-etnice, precum și coexistența diferitelor auto-identificări au dobândit o importanță tot mai mare la nivel european. În special, politicile etno-naționale în interiorul teritoriilor de frontieră au un impact puternic asupra relațiilor dintre țările vecine. Acesta este și cazul Bucovinei.

Prin urmare, proiectul “Bucovina – zonă de contact” își propune:

  • să analizeze interacțiunea dintre diferitele niveluri culturale, identitare, istorice existente în regiunea istorică Bucovina, ce se întinde atât pe teritoriul românesc, cât și pe cel ucrainean;
  • să analizeze impactul pe care interacțiunea dintre aceste niveluri îl are asupra interpretărilor și percepțiilor spațiului studiat.

Acest studiu interdisciplinar se bazează pe o analiză sociologică care abordează probleme de percepție identitară, memoria colectivă, și imagini ale “celuilalt” la nivelul comunității românești din Bucovina de Nord (Ucraina), precum și la nivelul comunității ucrainene din Bucovina de Sud (România). Astfel, colectarea de date se va axa pe:
  • o agendă de cercetare comună desfășurată în zona istorică a Bucovinei, atât în Ucraina, cât și în România;
  • particularitățile zonei istorice a Bucovinei văzute dintr-o perspectivă multidisciplinară (istorică, politică, economică, juridică, culturală și lingvistică).

 

Proiectul a fost implementat cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Educație, Cercetare și Inovare SERI din Elveția.