Розвиток Європи ХХІ століття позначений двома основними доволі протилежними тенденціями. З одного боку, розширюються глобалізаційні та інтеграційні процеси. З іншого – посилюється схильність до культурної диференціації, регіоналізму та збереження ідентичності, особливо на регіональному рівні. Відповідно, гармонізація міжетнічних і національно-етнічних відносин, а також співіснування різних форм самоідентифікації набувають дедалі більшого значення у європейській спільноті. Етнонаціональна політика у прикордонних регіонах має особливий вплив на взаємовідносини між країнами-сусідами. Не стала виключенням в цьому плані і Буковина.

З огляду на це, проект “Буковина як контактна зона” ставить на меті:

  • визначити, яким чином переплітаються та взаємодіють культурні, історичні елементи та ідентичності, представлені на Буковині – в українсько-румунському прикордонному регіоні;
  • дослідіти різноманіття культурних нашарувань, які присутні в буковинському краї, та їхній вплив.

Дослідження ґрунтується на соціологічному опитуванні, що стосується аспектів самоідентифікації, історичної пам’яті та сприйняття образу «іншого» серед румунської спільноти у північній частині Буковини та української спільноти у південній її частині. Опитування проводиться із використанням однакової методології та охоплює всю територію Буковини по обидва боки кордону – в Україні та Румунії. Дослідження носить міждисциплінарний характер і враховує історичні, політичні, економічні, культурні та лінгвістичні аспекти.

 

Проект виконується за сприяння Державного секретаріату освіти, досліджень та інновацій SERI (Швейцарія).